ZCZ - formulier printen PrintAfdrukken

 

logo-zorgcooperatie-zeeland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zorgcoöperatie om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens verschuldigde contributie en/of kosten verbonden aan activiteiten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zorgcoöperatie Zeeland. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Doorlopende machtiging 
Naam: Zorgcoöperatie Zeeland    
Adres: Weemveld 22    
Postcode: 5411 TT Woonplaats: Zeeland
Land: Nederland Incassant ID: NL23ZZZ593966870000
Kenmerk machtiging:      

 

 

Terug naar zorgcoöperatiezeeland.nl