Hulpvragen

Hulpvragen

Zorgcoöperatie Zeeland wil door het stimuleren van de lokale kracht in Zeeland de zelfredzaamheid van inwoners van Zeeland minimaal op het huidige peil houden c.q. verbeteren.

Dat wil ze doen door met burgers, verenigingen en instellingen in gesprek te zijn en samen oplossingen te vinden voor de burgers van Zeeland. Dit kunnen zaken zijn als hulp bij vervoer, een gesprek over eenzaamheid, het oplossen van kleine technische problemen in en om uw huis, het begeleiden van u bij het boodschappen doen of dit, in overleg met u, zelfstandig uitvoeren door een vrijwilliger. De vrijwilliger is iemand waarmee u een vertrouwensband kunt opbouwen.

ZCZ is actief in overleg met instellingen, organisaties en burgers om te bezien welke behoeften er bestaan en gaan ontstaan. ZCZ is er vooral op gericht dat het bestaande aanbod van diensten door bestaande zorg- en welzijnsorganisaties aangepast wordt aan de veranderende behoeften van de burgers in Zeeland en ontwikkelingen in onze samenleving.

Voor meer informatie stuur een e-mail naar: info@zorgcooperatiezeeland.nl

Nieuws

Kalender