Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde “gebruikelijke hulp”. (Definitie Sociaal Cultureel Planbureau).

Mantelzorg is onbetaald. Het verschil met vrijwilligerswerk is o.a. dat je er niet voor gekozen hebt maar dat het je overkomt. Daarbij kun je als vrijwilliger het aantal uren beperken of er zelfs mee stoppen als het je niet bevalt.
1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 mantelzorg, dit zijn circa 5 miljoen mantelzorgers. 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin.
De Commissie Mantelzorgzorg is een groep vrijwilligers uit Zeeland die zich actief inzetten om mantelzorgers in Zeeland te ondersteunen. De Commissie bestaat hoofdzakelijk uit ervaringsdeskundigen en wordt ondersteunt door Helma Vermeer, Preventiewerker Volwassenen Zeeland.

Juist omdat we inwoners zijn van Zeeland vangen we makkelijker signalen of behoeftes op van mantelzorgers (en hun zorgvragers).

Wilt u zich aanmelden als mantelzorger stuur een e-mail met vermelding van uw telefoonnummer, uw NAW-nummer en de naam van de persoon voor wie u mantelzorg verricht naar: info@zorgcooperatiezeeland.nl

Filmpje You tube: https://www.youtube.com/watch?v=ZdugLmtT8h0&t=10s

Een paar interessante websites zijn:

https://www.landerd.nl/inwoners-en-ondernemers/hulp-en-ondersteuning/mantelzorg?zoek=mantelzorg&

http://www.mantelzorg.nl/

http://www.mantelzorgpower.nl

http://www.werkenmantelzorg.nl

en het Expertisecentrum Mantelzorg: www.expertisecentrummantelzorg.nl

Nieuws

Kalender