Beleidsplan

Beleidsplan

Het beleidsplan ZCZ is op te vragen bij ons secretariaat via het contactformulier. Hieronder worden de doelen en taken van de Zorgcoöperatie Zeeland genoemd.

  1. Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving door het stimuleren van diverse voorzieningen in Zeeland, op basis van de maatschappelijke vraag, voor zorgbehoevende inwoners, onder andere (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.
  2. Draagt zorg voor het vergroten van de onderlinge solidariteit van de inwoners van Zeeland, door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren.
  3. Het creëren van een ontmoetingscentrum / inloopcentrum voor (kwetsbare) inwoners én hun mantelzorgers. In dit ontmoetingscentrum kunnen diverse activiteiten plaatsvinden
  4. De ondersteuning van de vereniging moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Zeeland. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid.
  5. De stimulans en/of realisatie van ouderenwoningen met de mogelijkheid van 24-uurs zorg.
  6. Tracht een woonvorm in Zeeland mede te realiseren waarin mensen die zware verpleegzorg nodig hebben, opgenomen kunnen worden al dan niet met hun partner.
  7. De vereniging streeft het behoud en uitbouw van passende voorzieningen in Zeeland na, maximaal met bestaande partijen in het dorp Zeeland.
  8. De vereniging stelt tot doel de belangen van alle zorgbehoevende inwoners van Zeeland en haar leden te behartigen. Dit doet zij bij individuele vragen maar ook algemeen door het realiseren van de wensen op het gebied van zorg en diensten in Zeeland. Hiertoe onderhoudt de vereniging contacten met de gemeente Maashorst en instellingen die diensten en producten leveren op het terrein van zorg, wonen en welzijn.

Nieuws

Kalender