Belastinghulpen

Belastinghulpen

Belastinghulpen van Zorgcoöperatie Zeeland (ZCZ)
Dit jaar hebben we onderstaande mensen bereidt gevonden om zich op te laten leiden tot belastinghulpen. Zij kunnen u bijstaan bij het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte. Het is niet de bedoeling dat zij u advies verstrekken in belastingzaken, daarvoor dient u zich te wenden tot een erkend belastingadviseur.

Voor hulp bij uw aangifte kunt U contact opnemen met:
Arie van den Brand, tel. 0639 4959 13 of arieenmarjovdbrand@gmail.com

Joke Kuijpers, tel. 0486 4525 95 of kuijpers4142@gmail.com

Jacqueline Bros, tel. 0614 9717 90 of jacquelinebros@home.nl

Mariëtte Oostveen, tel. 0651 0802 20 of moostveen1964@kpnmail.nl

Deze personen werken op basis van vrijwilligheid maar ontvangen van u voor de aangifte 2023 een vaste vergoeding van € 12,- per aangifte per gezin, daarnaast brengen zij eventueel gemaakte kosten, zoals reis- kopieer- of printkosten, bij u in rekening. Deze kosten worden tevoren met u doorgenomen en afgesproken en hebben betrekking op redelijk eenvoudige aangiften.

Voor wie is deze service bedoeld?
Deze hulp is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Maashorst met een AOW-uitkering en een maximale verzamelinkomensgrens zoals die is vastgesteld voor de zorgtoeslag 2023 zijnde : € 37.496,- voor alleenstaanden en € 47.368,- voor inwoners met toeslagpartner.

Is uw inkomen hoger, dan mag u gerust hulp vragen aan de bovenstaande personen. Het is aan hen om u wel of niet verder te helpen.

Voorbereiding:
Om te voorkomen dat het invullen een tijdrovende bezigheid wordt, dient u voorafgaand aan de afspraak alle benodigde en noodzakelijke gegevens beschikbaar en geordend te hebben.

Daarbij moet u denken aan:

  1. Een geactiveerde machtigingscode van de Belastingdienst.
  2. Het jaarinkomen 2023 incl. alle daarop betrekking hebbende overzichten.
  3. DE WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2022.
  4. Financiële jaaroverzichten van bankrekeningen, beleggingen en hypotheekverstrekker.
  5. Rekeningen betreffende “Buitengewone uitgaven” zoals bijvoorbeeld ziektekosten.
  6. Bewijstukken van gedane giften aan ANBI-instellingen.
  7. Eventuele bewijsstukken van uw aandeel 2023 in het reservefonds van een VvE.

Tijdstip van aangifte:
De aangifte over 2023 kan pas worden gedaan vanaf 1 maart 2024 maar dient vóór 1 mei 2024 bij de Belastingdienst te zijn.

Indien u uitstel wilt van de aangifte, dat kan tot 1 september, dient u dat zelf of in overleg met de belastinghulp te regelen.

Verantwoordelijkheid voor de aangifte:
Voor het verwerken van de aangifte is de belastinginvuller afhankelijk van informatie en/of documenten die door u worden verstrekt, vandaar dat u als belastingplichtige te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor de juiste aangifte.

De belastinghulp is hiervoor dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk en hiervoor tekent u een zgn. “Meegeefbrief”.

Voor de belastinghulp geldt een geheimhoudingsplicht omtrent aan hem/haar beschikbaar gestelde informatie en/of documenten.

Nieuws

Kalender